Fokusområde Sør-Tromsøya barnehager

Barns trivsel - voksnes ansvar
Alle barn skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst  når de trenger det, og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Dersom barn ikke trives i barnehagen ønsker vi å få vite om det så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre situasjonen.

 

Barnehagens satsningsområder

I forbindelse med ny kvalitetsutviklingsplan skal vi dette barnehageåret og frem mot 2020 ha særlig fokus på språk og lek.

"Barns språkutvikling er grunnleggende for barns læring og utvikling" (kvalitetsutviklingsplanen 2017-2020, s5). Vi vil at barna i Sorgenfri skal bruke språket sitt for å utrykke følelser og løse konflikter, og samtidig skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Vi vektlegger et godt leke- og læringsmiljø med tilstedeværende voksne som bidrar til å utvikle barnas sosiale kompetanse. Personalet i barnehagen skal være bevisste rollemodeller der empati, omsorg og respekt gjenspeiles i sampill med barna. Slik at barna, gjennom variert og god erfaring i lek og samspill med andre barn, utvikler toleranse og åpenhet for at hvert enkelt barn er unikt og forskjellig.

Mål for barna: Utvikle god sosial kompetanse og positivt selvbilde.
Mål for personalet: Økt kompetanse på lek, mer engasjerte voksne og større grad av igangsetting av aktiviteter ute. 

Samarbeid med foreldre

I Sorgenfri barnehage setter vi barna først. Vår viktigste samarbeidspartner er dere foreldre. Sammen med dere vil vi fokusere på at barns trivsel er voksnes ansvar. Gjennom et godt foreldresamarbeid kan personalet sette i gang tiltak som vil være forebyggende mot mobbing.

Vår daglige kontakt ved levering og henting gir oss muligheten til å snakke med dere om små og store hendelser hjemme og i barnehagen. Informasjonen fra dere foreldre er til uvurderlig hjelp i vårt arbeid, og gjør at vi kan forstå og følge opp deres barn på best mulig måte. Dere er alltid velkomne til å be om en samtale dersom dere har behov for dette.

I foreldresamarbeidet inngår oppstartsamtale, tilbud om foreldresamtale to ganger i året, foreldremøte og sosiale sammenkomster.

Bemanning

Bemanningen er slik: En fagleder, seks pedagogiske ledere, tre barnehagelærer, ni barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter, og eventuelle støtteressurser ved behov.

Nyttige dokumenter og lenker

Her kan du laste ned våre planer og vedtekter:  Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.