Barnehagens satsningsområder

I forbindelse med ny kvalitetsutviklingsplan skal vi dette barnehageåret og frem mot 2020 ha særlig fokus på språk og lek.

"Barns språkutvikling er grunnleggende for barns læring og utvikling" (kvalitetsutviklingsplanen 2017-2020, s5). Vi vil at barna i Sorgenfri skal bruke språket sitt for å utrykke følelser og løse konflikter, og samtidig skape positive relasjoner i lek og annet samvær. Vi vektlegger et godt leke- og læringsmiljø med tilstedeværende voksne som bidrar til å utvikle barnas sosiale kompetanse. Personalet i barnehagen skal være bevisste rollemodeller der empati, omsorg og respekt gjenspeiles i sampill med barna. Slik at barna, gjennom variert og god erfaring i lek og samspill med andre barn, utvikler toleranse og åpenhet for at hvert enkelt barn er unikt og forskjellig.

Mål for barna: Utvikle god sosial kompetanse og positivt selvbilde.
Mål for personalet: Økt kompetanse på lek, mer engasjerte voksne og større grad av igangsetting av aktiviteter ute. 

Nyttige dokumenter og lenker

Her kan du laste ned våre planer og vedtekter:  Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.