Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter er et lavterskel helsetilbud som tilbyr ulike tjenester til ungdom og voksne, primært relatert til rusproblematikk og seksuell helse. Personer som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å bruke det ordinære helsevesenet kan kontakte oss. Alle tjenester våre er gratis.

Våre tilbud

Senteret tilbyr blant annet:
 • Rusoppfølging for ungdom og voksne
 • Rådgivning/veiledning ved bekymring angående rusmiddelbruk
 • Smitteforebyggende tiltak:                                                                                                         
  - Utdeling av brukerutstyr og vaksinering til personer som injiserer rusmidler                          
  - Vaksinering til MSM (menn som har sex med menn)                                        
  - Gratis kondomer
 • Overdoseforebyggende arbeid
 • Behandling av sår, skader og andre rusrelaterte helseutfordringer
 • Oppsøkende arbeid
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner
 • Hurtigtest HIV og syfilis, etter nærmere vurdering
 • Psykososial oppfølging av HIV-positive, individuelt og i gruppe
 • Prevensjon og prevensjonsveiledning
 • Angrepiller, graviditetstesting og veiledning ved spørsmål om abort
 • Generell rådgivning vedrørende seksualitet/seksuell helse
 • Informasjons- og opplysningsarbeid knyttet til tjenestens virksomhet
 • Fysioterapitilbud til brukere av tjenesten
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på telefon eller kom innom senteret.

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag til fredag fra klokken 09:30 til 15:00. I perioden fra 15. mai til 15. september fra klokken 09:30 til 14:30.
 
Ta kontakt på telefon 77 79 04 00, eller kom innom oss dersom du har spørsmål.  
Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 7 (ved Polarmuseet / Skansen)
Postadresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø 
 
Birgit Eilertsen, avdelingsleder
Telefon: 48 21 83 51