Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosialmedisinsk senter

Sosialmedisinsk senter (SMS) er et samarbeidsprosjekt mellom flere instanser i Tromsø kommune. Senteret består av tre enheter: Helsetjenesten, Losen (tidl. Sosialtjenesten) og kommunens fysioterapitjeneste innen psykiatri/fengselshelsetjeneste. I tillegg har også Studenthelsestasjonen tilhold ved senteret.

Vi gir tjenester til alle som berøres av rusmisbruk og konsekvenser av dette, og administrerer også innsøking til rusrelaterte behandlingsinstitusjoner og legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

Avdelinger innenfor psykisk helse og rus.

Studenthelsestasjonen tilbyr gratis tjenester til studenter innenfor områdene prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, graviditet, abort og seksualitet.

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag - fredag: 9:30 - 14:30

Besøksadresse
Søndre Tollbodgt. 7
(ved Polarmuseet / Skansen)

Postadresse
Søndre Tollbodgt. 7, 9008 Tromsø

Telefon: 77 79 04 00

 

Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter

Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter er et tilbud til deg som har helseproblemer eller sosiale problemer du ikke kan, vil eller tør gå til andre med.

Det kan være problemer med seksuelt overførbare infeksjoner, hiv testing, forhold omkring prevensjon, graviditetstester, angrepiller, hepatitt, rus, etc. Ved Sosialmedisinsk senter kan du få hjelp, og du kan være anonym om du ønsker det. Vi har taushetsplikt, og alle tjenester er gratis.

Åpningstider
Mandag - fredag: 9:30 - 14:30

BesøksadresseSøndre Tollbodgt. 7, Sentrum
(ved Polarmuseet / Skansen)

Postadresse
Søndre Tollbodgt. 7, 9008 Tromsø
Telefon: 77 79 04 00

Leder: Hans-Peter Johnsen 45 24 19 07

SMS - Rehabiliteringstjenesten

Aktivitetskalender - Hva skjer innenfor rus og psykiatri

Aktivitetskalenderen er en samlet oversikt over hva som finnes av tilbud for brukere av tjenester innen rus- og psykiatrifeltet i Tromsø. Kalenderen inneholder både tilbud i regi av Tromsø kommune, og tilbud som driftes av frivillige organisasjoner.

Last ned aktivitetskalenderen her

Slik bruker du kalenderen

Kalenderen er laget i pdf-format, og kan åpnes i nettleseren, eller lastes ned og printes ut (A3 format). I den originale pdf-versjonen er det (så langt det har vært mulig) også lagt inn lenker til mer informasjon om de ulike aktivitetene og/eller tjenesteyterne.

Kalenderen består av 3 deler:

K006.jpg

Del 1: Aktiviteter dag for dag
007.jpg
Her finner du en oversiktover over hva som skjer av "spesielle" aktiviteter og arrangement - når og hvor.

Del 2: Faste tilbud - daglige
KO02.jpg
Her finner du en oversikt over faste tilbud som ytes alle ukedager mandag-fredag.

Del 3: Flere faste tilbud - ukentlige
K003.jpg
Her finner du en oversikt over faste tilbud som ytes enkelte ukedager.

Tilleggsinformasjon
K004.jpg
Alle faste tilbud i kalenderen er presentert på samme måte, og i de ulike kolonnene finner du all nødvendig informasjon om de ulike tilbudene. Her finner du også informasjon om hvor vidt det stilles spesielle krav for å kunne delta i aktiviteten(e), og om evt. pris. Husk at du i pdf-filene(e) også finner ytterligere informasjon ved å følge lenkene.