Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er en støtteordning for tiltak som fremmer kultur- eller naturverdier i kulturlandskapet. Dette kan for eksempel være å fjerne eller vedlikeholde gjerder, ivareta gamle fjøs, naust, bakkemurer og steingjerder, bevare biologisk mangfold, ivareta kulturmarker som ligger brakk m.m. Du kan lese mer om SMIL hos Landbruksdirektoratet. 
Drenering av jordbruksjord er tilskudd til drenering av tidligere grøftet, men dårlig drenert jordbruksjord. Formålet er å øke produksjonen og bedre vannkvaliteten. Du kan lese mer om tilskudd for drenering av jordbruksjord hos Landbruksdirektoratet.
 
Utlysing søknad 2019
Aktive landbruksforetak eller grunneier av eiendom med tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon kan søke om tilskudd.
Tromsø kommune har i 2019 280 000 kroner til rådighet for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og 100 000 kroner for tilskudd til drenering av jordbruksjord.  
Søknadene vurderes av kommunen. Søknadsfristen er  1. mai for å være med i den første vurderingsrunden. Søknader som innkommer senere vurderes fortløpende så langt midlene strekker til, men senest 1. september.
Derom det planlegges større prosjekt for 2020 er det en fordel om kommunen har informasjon om dette innen 1. oktober 2019.
Vil du søke? Klikk her for å søke tilskudd fra SMIL eller her for å søke tilskudd til drenering. Søkere må logge seg på gjennom ID-porten/Altinn og der fylle ut en elektronisk søknad
 
Lurer du på noe? Ta kontakt med våre landbruksfaglig rådgivere:

Per Sjögren
Tel: 909 90 328
per.sjogren@tromso.kommune.no
Arnhild Steinsvik
Tel: 479 00 649
arnhild.steinsvik@tromso.kommune.no