Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordfører, som besvares i starten av kommunestyrets møter. I utgangspunket er det slik at du som innbygger selv må møte i kommunestyret og stille spørsmål.

Dersom du ikke ønsker å presentere ditt spørsmål selv, så kan ordfører gjøre dette på vegne av deg, men du må selv være tilstede i kommunestyret når svaret gis.

Krav til spørsmålet

  • Må sendes senest tre dager før møtet.
  • Må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
  • Må være kort. Normalt skal det ikke overstige tre minutter, inkludert redegjørelse for bakgrunnen. Svartid er også maks tre minutter. Det gis mulighet til oppfølgingsspørsmål.
Er spørsmålet om en sak som står på sakslisten til kommunestyremøtet, kan det ikke besvares før etter at saken er ferdig behandlet. Spørsmål og svar blir en del av kommunestyrets protokoll.

Spørsmål som ikke får svar i kommunestyret

Spørsmål ordføreren mener bør gå til administrasjonen besvares ikke i møtet, men sendes videre. Kan ikke spørsmålet besvares umiddelbart, skal det svares på det så raskt som mulig. Svaret refereres i neste møte i kommunestyret.

Personlige saker og saker som etter loven skal behandles for stengte dører, kan ikke tas opp.

Send inn ditt spørsmål