Prosjektet [Stærkere] psykisk helse for barn og unge ønsker å vise hva biblioteket har å tilby av bøker, film og tegneserier om psykisk helse.

Det kan være vanskelig å finne de rette fortellingene akkurat når du trenger dem. Derfor har vi laget en temasky som er knyttet opp mot litteratur og film vi har om dette emnet på Tromsø bibliotek. Kanskje finner du det du har bruk for her?
 

 
 
 
 
 
 
 
          autisme