Tråleren har nå kantret, og Tromsø brann og redning fortsetter å spyle fra både hav- og landsida. I følge kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen viser ikke målinger av røyken noen utslag på ammoniakk. Målingen ble gjennomført rundt klokken 09.15 i morges, og vi vet med det ikke hva røyken inneholdt tidligere i natt. Opplever du ubehag i forbindelse med inntak av røyk? Ta kontakt med fastlegen din!

Stakkevollan skole holder i dag stengt på grunn av brannen i tråleren i Breivika. Ishavsbyen videregående skole og Tromsø internasjonale skole holder også stengt i dag. 

Seksjonsleder Geir Ove Olsen forteller at beslutningen om stenging av Stakkevollan skole er gjort i samsvar med politiet.

- Grønnåsen skole og Borgtun skole ligger utenfor sikkerhetssonen. Dersom vinden skulle snu vil vi gjøre nye vurderinger, og vi holder selvsagt tett kontakt med foreldrene til elevene ved skolene, sier Olsen. 

Skolene på fastlandssida holder åpent, men elevene vil holdes innendørs dersom det vil bli røyklukt i området. 

Barnehagene i området gjør egne vurderingen om barnehagene kan holde åpent, avhengig av om det er røykluft inne i byggene. Stakkevollan barnehage og Varden barnehage har valgt å stenge på grunn av røyklukt innendørs. Barnehagene holder tett kontakt med de foresatte. 

Også Remiks holder stengt i dag. 

Unngå å bli eksponert for røyk
Brannsjef Øystein Solstad oppfordrer alle til å unngå å bli eksponert for røyk. 
- Generelt sier vi at all røyk er farlig. Vi vet ikke hva denne røyken inneholder, og oppfordrer derfor alle til å unngå å bli eksponert for den. Svartrøyken har avtatt mye, og når røyken nå er hvit vet vi at den inneholder mye vanndamp. Jeg ønsker likevel å være tydelig på at vi ikke ønsker at noen skal eksponeres for røyken, og at man ikke skal bevege seg innenfor sikkerhetssonen på 300 meter rundt båten. Dersom man lukter mye røyk vil vi også oppfordre til å være forsiktig med å la seg eksponere for den, og lukke dører og vinduer. Røyken er mindre farlig jo lengere unna ildstedet den er, sier Solstad. 
 

Stengte veier

Politiet har også stengt følgende veier for trafikk som følge av brannen:

  • Tverrforbindelsen
  • Breivikatunnelen
  • Stakkevollvegen
  • Tromsøysundtunnelen

Dramsvegen blir åpnet for trafikk i perioden de andre veiene er stengt.