Satsningsområder

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Kompetanse for mangfold
Vedlikeholdsområder:
  • Sosial kompetanse
  • IKT