Søknaden må inneholde navn, adresse, e-post, telefonnummer og personnummer. Det må også fremgå av søknaden at du er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.
 
Søknad sendes til Valgstyret i Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø.
 
Søknaden må være mottatt av valgstyret senest innen tirsdag 3. september. Ta kontakt på telefon 477 51 362 dersom du ikke rekker fristen.