Vi holder Mackbratta stengt av hensyn til trafikksikkerheten for myke trafikanter, og for å hindre gjennomkjøring i adkomstvegen.
 
Skiltvedtaket, som du finner lenger ned, regulerer kjøremønsteret slik at biltrafikk skal benytte Th. Øiens gate.
 
Strekningen fra krysset Mackbratta-Idrettsvegen til krysset Mackbratta-Bodenhoffs veg er derfor skiltet som sykkelveg og skal kun brukes av myke trafikanter. 
 
Adkomst til private boliger kommer, som tidligere, til å holdes åpen. Det er trafikantenes ansvar å følge skiltingen ved kjøring i området. Vi venter på våren
Vi er, som nevnt, ikke ferdig med asfalteringen. Fortauet vil derfor ikke bli vedlikeholdt for bruk, men ett felt av vegbanen i Mackbratta, fra krysset Mackbratta-Idrettsvegen til krysset Mackbratta-Bodenhoffs veg, vil holdes åpen gjennom hele vinteren for å gi plass til gående og syklister.
 
Nå gjenstår kun asfaltering. Grunnet klimatiske forhold utføres asfalteringen av fortauet til våren når asfaltverket åpner. Vi vil varsle områdets nærmeste beboere før dette arbeidet starter.
 
Slik lyder skiltvedtaket
«I forbindelse med bygging av fortau i Mackbratta har vegen vært stengt for all trafikk mens arbeidet pågikk. Det er ønskelig å videreføre stengingen som en testperiode for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og for å hindre gjennomkjøring i adkomstvegen. 
 
Prøveordningen skal vare fram til 20. august 2020. Det vil da gjøres en evaluering av tiltaket.
»

Se kartet nederst.
 
Kontaktpersoner
  • Spørsmål om trafikkanalyse og skiltvedtak rettes trafikktekniker Sten Jarle Jenssen.
E-post: sten.jarle.jensen@tromso.kommune.no
  • Spørsmål angående Mackbratta-prosjektet rettes prosjektleder Lina Öberg.
E-post: lina.oberg@tromso.kommune.no

Mackbratta skiltvedtak.png