Med avlyste ferieplaner, hjemmekontortilværelse og generelt mer tid og anledning til å være hjemme, er det mange som tilsynelatende har både tid, ressurser og overskudd til å utbedre bolig og eiendom, eller kanskje sette opp garasje eller lignende.

Dette har medført en betydelig større saksmengde angående byggesaker enn normalt.
 
Vi gjør oppmerksom på at alle mindre og større henvendelser til oss registreres som saker i våre systemer og må tildeles saksbehandler. Disse henvendelsene havner i sakskø sammen med store mengder søknader fra privatpersoner, som ønsker å gjøre mindre tiltak på sine eiendommer.

Søknadene er i tillegg ofte mangelfulle, utløser mangelbrev og videre veiledning, som dessverre er svært tidkrevende.
 
Alle søknader blir behandlet
Vi garanterer at alle byggesøknader sendt oss vil bli behandlet, men vi prioritere byggesaker med tidsfrist. Det er derfor ikke til å unngå at søkere og de som sender inn spørsmål til oss må belage seg på en del ventetid. Det er vanskelig å fastslå hvor lang tid det vil ta å svare på hver enkelt henvendelse eller søknad.
 
Her kan du finne svar selv
De generelle henvendelsene vi får og må bruke tid på er ofte spørsmål som allerede finnes lett tilgjengelig på internett. Dette er, med andre ord, svar på spørsmål som du selv kan finne ut – uten å måtte sende oss en henvendelse. Det er tid spart for deg og tid spart for oss.

Direktoratet for byggkvalitets nettside finner du mange typer digitale veiledere. Disse kan fortelle deg hva du kan bygge uten å søke, ofte stilte spørsmål og svar, og aktuelle forskrifter og regelverk med forklaringer til de enkelte bestemmelsene.

Her på våre egne nettsider, under Byggesak, tilbyr vi en egen «søknadspakke» som du kan bestille. Den inneholder informasjon, blanketter og veiledning på hvordan man utarbeider en komplett byggesøknad.

I tillegg finner du et kommunekart over Tromsø og du kan bestille et såkalt situasjonskart over eiendommer, hvor alle aktuelle planer er tilgjengelige.