"Fritt Fram" er åpen dag på Framsenteret, byens største og mest spennende forskningsfabrikk. Tromsø kommune var invitert til arrangementet "Fritt Fram" gjennom prosjektet Ren Kyst, og bidro til avdelingen som handlet om marint avfall, og hvilke konsekvenser marint avfall har for miljøet.
 
- Problemet har mange sider. Det handler om hvilke produkter vi omgir oss med, hvordan vi håndterer avfallet vårt, og hvilke konsekvenser det kan ha når det havner i naturen, sier Bo Eide. 

Godt samarbeid 
I forbindelse med utstillingen samarbeidet kommunen godt med Studentmiljøorganisasjonen Spire Tromsø og Framtiden i våre hender, som stilte opp i sammen med de Framsentertilknyttede institusjonene Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Studentenes undervannsklubb ryddet nær 800 kilo søppel fra havbunnen utenfor Polaria, og i samarbeid med Silje-Kristin Jensen i Fiskeridirektoratet ble det arrangert søppelkunstverksted hvor barn kunne lage ulike kunstverk med innsamlet søppel som materiale. Kunstverkene stilles ut på Polaria de neste to ukene. Det ble også satt opp infopunkter rundt ulike problemstillinger med søppel i hav og på kyst.

Resultat av ryddeaksjoner
Kystvakten hadde dagen før levert om lag 90 kubikkmeter marint søppel til kai, hentet fra sommerens mange ryddeaksjoner langs kysten av Tromsø og Karlsøy, så det var materiale nok å ta av, til både kunst og informasjon
 
- Det ble en svært vellykket dag, takket være godt besøk, mange gode hjelpere, og ikke minst et strålende høstvær, sier Eide.