Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik blir den nye Storgata og Domkirkeparken

Storgata og Kirkeparken er et av sentrums viktigste uterom, både som handelsgate og møteplass, grønn lunge og ikke minst rent historisk. I sommer skal hele området oppgraderes.

Storgata

 Vi skal få en helt ny gågate med bredere fortau og flere oppholdssoner. Domkirkeparken pusses opp med nytt dekke og ny beplantning. I tillegg får hele området et nytt gatevarmeanlegg som skal sikre god fremkommelighet vinterstid. Også Bankgata og Lehnesmåttet er en del av prosjektet og vil få en ny utforming.

Spaden går i jorda
I begynnelsen av mai måned går spaden i jorda, og prosjektet vil pågå fram til høsten. Det vil også utføres noe planting i Kirkeparken i 2018.
Arbeidet vil føre til noe begrenset adkomst i området i dette tidsrommet, men hele området vil aldri være avsperret av. Alle butikkene vil være åpne til enhver tid.
Oppgraderingen starter i Storgata og Lehnesmåttet. Kirkeparken blir så kronen på verket og ferdigstilles sist.
 
Storgata
Som ei av de viktigste gatene i Nord-Norge, pusses gata opp og blir en forlengelse av dagens gågate.
Her skal det etableres brede fortau med skifer, i tillegg til en såkalt møbleringssone, hvor det tilrettelegges for uteservering, benker, sykkelparkering og trær. Både fortauene og midtsonen får gatevarme, noe som gjør at du kan spasere tørrskodd gjennom Storgata - sommer som vinter! Gata får også et helt nytt lysanlegg.

Domkirkeparken
Parken oppgraderes med nytt dekke og varme i de mest sentrale områdene. Nordsiden av parken får en ny forbindelse og denne delen av parken gjøres mer attraktiv med vannspeil og nye sittekokonger. Parkeringsplassen øst for kirka skal erstattes med parkområde og grusstier, og murene på nordøstsiden av kirka skal restaureres. I tillegg skal det settes opp nye trapper og ny rampe ved kirkens hovedinnganger. I tillegg til mange flere sitteplasser i parken vil det vil også plantes mange vakre blomster og trær. Både parken og kirka får ny belysning.

Bankgata
Gågata strekker seg også inn i Bankgata, hvor vi finner noen av Tromsøs beste solvegger. Her ønsker banken å gjenåpne et av Tromsøs gamle bakerier med stor ny uteservering. Videre nedover i gata vil fortauene på begge sider oppgraderes med skifer og gatevarme. Bankgata og Adolf Thomsens gate skal stenges for vanlig trafikk, slik at taxiene flyttes til Kirkegata sammen med to plasser til handikap-parkering. Varelevering og kjøring til eiendommene vil fortsatt være tillatt.

Lehnesmåttet
I Lehnesmåttetskal vi legges nytt marmordekke og ny belysning. Smuget får også gatevarme.

Prosjektledere fra Tromsø kommune er Henriette Jordheim og Asle Ræder. Følg gjerne prosjektets Facebookside her!

 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: