Velg på gjeldende bygning på kartet eller i listen nedenfor.

Kartgrunnlag fra 1931.Hele bykartet

 

Storgata fra Strandskillet til Stortorget

De første husene i Storgata ble reist i området rundt domkirken fra ca. år 1800. På et kart fra 1813 finner vi 6 eiendommer på oversiden av gaten, mellom dagens Grand og Stortorget. På nedsiden var det hus der Storgata 53-55 ligger og et uthus der sparebanken nå har tilhold. Fra dagens Tempohjørne til Ark bokhandel var det bare bakgårder til de store handelshusene i Sjøgata; P. Hanssen & Co, Killengreen & Søn, Dreyer & Søn og Joh. Hansen & Co. De hadde uthus, staller og hageflekker opp mot Storgata og front mot den viktigste gata: Sjøgata. – Slik var det helt fram til 1900-tallet. Da gikk de fleste handelshusene over ende og eiendommene ble solgt. Murhusene i Storgata 73-75 og 81 (borte nå), og Storgata 93a og b, er alle fra årene rundt 1910. – På oversiden av gaten ble det fart i husbyggingen på 1820-tallet. Napoleonskrigene var slutt, byen vokste og optimismen med den.  Før 1830 var det meste utbygd og vi ville kjenne igjen mange av husene i dagens Tromsø.

 

Storgata 44
Storgata 46
Storgata 48
Storgata 50
Storgata 51
Storgata 52
Storgata 53
Storgata 54
Storgata 55
Storgata 56
Storgata 57
Storgata 58
Storgata 59
Storgata 60
Storgata 61
 
Storgata 62
Storgata 63
Storgata 64
Storgata 65
Storgata 66
Storgata 67
Storgata 68
Storgata 69
Storgata 70
Storgata 71
Storgata 72
Storgata 73
Storgata 74
Storgata 75
 
Storgata 76
Storgata 77
Storgata 78
Storgata 79
Storgata 80
Storgata 81
Storgata 82
Storgata 83
Storgata 84
Storgata 85
Storgata 86
Storgata 88
Storgata 90
Storgata 92