Arbeidet vil foregå på veistrekningen på bildet (gul/skravert), mellom Peder Hansens gate og tunnelinnslaget. Førstkommende helg stenges veien fra fredag 30. august kl. 18.00 til mandag 2. september kl. 06.00.

Dette er en del av sluttfasen i arbeidet med kollektivfelt langs Strandvegen. Det er utskifting av masser og forberedelser til asfaltarbeidet som nå skal gjøres forbi det tidligere Mack-området.

Statens vegvesen har ikke planlagt vedlikeholdsarbeid i tunnelsystemet i perioden.