Satsingsområder

Lese- og skriveutvikling, sosial kompetanse, fokus på Kunnskapsløftet. Utvikling av digitale ferdigheter.

Satsingsområde Vikran skole.