De fleste foreldre møter ulike utfordringer i  samspillet med barna. I perioder kan utfordringene være større og vi kan streve med å håndtere barnet/ungdommens temperamentet eller oppførsel, eller til å få hverdagen i familien til å gå i hop. 

Å bli med i en foreldregruppe kan bidra at du blir mer bevisst på hva du som forelder kan gjøre. Familiens hus tilbyr ulike foreldreveiledningsgrupper, både for deg som er nysgjerrig, strever litt eller har ekstra  utfordringer med barna. 

De to første kursene vil ha oppstart i januar:
  • Kurs for de mellom 0-6 år: COS - Trygghetssirkelen. Kurset er et verktøy for å analysere barnets behov, følelser og adferd.  
  • Det andre kurset er myntet på de mellom 8-12 år (ICDP – International Child Develop ement Programme) og fokuserer på samspill, for å bevisstgjøre foreldre på barnas behov. 
Flere kurs vil bli satt opp utover våren. Følg med eller ta kontakt for mer informasjon på nettsiden Familiens Hus

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på?
Kontakt Line Moldestad på telefon 915 94 174 eller e-post line.moldestad@tromso.kommune.no