Tarmbakterier i drikkevann kan gi sykdom og bør derfor ikke forekomme i vannforsyning. Beboere som får testet drikkevannet sitt i forbindelse med utbygging av Kvitfjell/ Raudfjell bør se på sine prøvesvar for å avklare om det gjelder de eller ikke.

Spørsmål rettes til stephan.klepsland@nordlysvind.no.

Berørte husstander bør:
  1. Koke vann fra egen vannforsyning om de bruker den som drikkevann
  2. Sjekke vannkilde og inntak for åpenbare tegn på forurensing (avføring fra dyr, døde dyr mv.) Fjern eventuelt forurensningskilde.
  3. Sikre vannkilde mot beitedyr og lignende, ved å gjerde denne inn. Ta ut nye vannprøver etter nedbørsperiode for å se om det hjelper på vannkvaliteten.
  4. Vurdere å skifte vannforsyning permanent om de ikke lykkes med å blir kvitt tarmbakteriene i drikkevannet. Dette kan være koble seg på eksisterende vannforsyning hvor det ikke påvises tarmbakterier, eller lage ny egen kilde ved for eksempel å bore etter grunnvann for å unngå forurenset overflatevann.
  5. Viktig: Denne problematikken gjelder ikke vannforsyningen til Brensholmen/Sommarøy hvor det er vannverket som skal overvåke denne problematikken i henhold til Drikkevannsforskriften. 
 
Mattilsynet kan veilede rundt prøvetaking av drikkevann og analyseresultater. Har du spørsmål om disse tingene? Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.