telegrafbukta-w.jpg

Telegrafbukta eller "Bukta" på folkemunne er et populært friluftsområde og utfartsted med sin naturskjønne beliggenhet på sørspissen av Tromsøya. Området er omkranset av skog fra hovedveien og ned til Telegrafbukta med sine gressflater og en liten strand som er beskyttet mot vær og vind av en molo. Mange benytter "Bukta" til daglige lufteturer året rundt, men det er fra vår til tidlig høst at området er mest brukt. Hit kommer man til fots, syklende, via tur/stinett, gangvei, langs fjæra eller med buss/bil. Det er god bussforbindelse rundt Sydspissen, og kjører man med egen bil er det parkeringsplass tilknyttet Telegrafbukta, se kart.

Siden 2004 har musikkfestivalen Bukta Open Air Festival blitt arrangert i Telegrafbukta. Det har vært iverkssatt en rekke tiltak fra arrangøren og Tromsø kommune sin side for å kvalitetssikre at festivalen har minimal innvirkning på naturen, noe som har fungert bra med tanke på at festivalområdet har begrenset størrelse.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende Telegrafbukta kan det sendes e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Kontaktpersoner
Maj Irene Nilssen, telefon 481 51 786
Jan Kåre Larsen, telefon  958 95 079
Sentralbordet Bydrift, telefon 77 79 14 00
Vakttelefon Bydrift, telefon 970 10 200

Telegrafbukta er en del av Folkeparken som eies av Opplysningsvesenets Fond. Tromsø kommune inngikk ny festeavtale på området i 2018.

Er det ønske om større arrangementer i Telegrafbukta kontaktes park og friluft på e-post arrangement@tromso.kommune.no

Fasiliteter, søppelhåndtering, parkering

Fasiliteter
Lekeutstyr for de minste, to sandvolleyballbaner, treningsapparater, benker og gruer. Videre er det toaletthus med to toaletter som er åpent fra midten av mai til slutten av oktober.

Søppelhåndtering
Det er montert molok for restavfall og containere for engangsgriller i Bukta og ved parkeringsplassen. I tillegg står det restavfallsdunk og en liten grilldunk nedenfor det gamle Akvariet. Alle som bruker friområdet må være flinke til å ta opp søppel etter seg, på den måten tar vi vare på naturen og områdene vi ferdes i.

Parkering
Det er to parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved bommen. Parkeringsplasser er i nordenden av Telegrafbukta. På godværsdager er det vanskelig å finne ledig parkering, og da anbefales bilistene å parkere ved Kulturskolen, på avgiftsbelagte plasser.