Satsingsområde og målsetting

Vårt satsningsområde dette året er sosial kompetanse. Sosiale ferdigheter er viktig for å kunne utvikle vennskap og føle tilhørighet med andre. Samtidig utvikles bl.a. empati, kreativitet, åpenhet og positiv selvoppfatning. Vi vil bruke Kari Lamers rammeprogram ”Du og jeg og vi to” for å fremme barnas sosiale kompetanse.

Overordnet målsetting
Vi har også en overordnet målsetting. Vi vil at leken skal være ungenes viktigste læringsarena. For gjennom lek lærer barna å samarbeide, de lærer om seg selv i relasjon til andre, sosial kompetanse, kroppsbeherskelse gjennom motorisk aktivitet, om ulike roller i samfunnet, språk og mye mer!

Pedagogisk plattform

Vi har en pedagogisk plattform der vi vektlegger sosialt samspill og kommunikasjon mellom personalet, personal – barn og mellom barn – barn. Vi vil skape trivsel og trygghet for ungene ved å være betydningsfulle og tilstedeværende omsorgspersoner. Vi vil at omsorg, glede og humor skal prege hverdagen vår.

Barnehageloven og rammeplanen pålegger og gir oss retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Templarheimens årsplan er basert på de føringer rammeplanen gir. Se også virksomhetsplanen for området Tromsøya Vest barnehager.

Planer og vedtekter

Her kan du se våre planer og informasjon. Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.