Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenk Tromsø

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet skal planlegge for en sikrere og triveligere by hvor det skal bli enklere å ta seg fram som gående, syklende og kollektivreisende. All informasjon om prosjektet kan du finne på Tenk Tromsøs egen nettside: www.tenktromso.no


Tenk Tromsø består av flere delprosjekter:

Her kan du laste ned hovedrapporten for prosjektet.

Kommunedelplan for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya:  Plan for traseer for framtidig veg mellom Breivika og Langnes, og mellom Tromsøya og Kvaløya. Last ned kommunedelplanen. 

Sykkelnett: Planlegge et sammenhengende sykkelvegnett i Tromsøs byområde, som blir en del av kommuneplanens arealdel. Last ned strategien. 

Gåstrategi: Planlegge et sammenhengende vegnett for gange i Tromsøs byområde, som blir en del av kommuneplanens arealdel. Last ned strategien. 

Trafikksikkerhet: En handlingsplan for trafikksikkerhet skal bidra til å redusere antall ulykker. Last ned handlingsplanen.

Miljø: Oversikt over tiltak for gode og attraktive by- og gaterom, forslag til tiltak mot støv- og støyproblemer innenfor byområdet. Last ned strategien for uterom

Transportplan for kommunalt vegnett: En overordnet plan som bidrar til samordning, forutsigbarhet og riktige prioriteringer.

Parkeringsplan: Etablere parkeringsnorm, og gi en mer forutsigbar og rettferdig parkeringssituasjon.

Kollektivtransport: Redusere reisetid for de viktigste rutene.

Mer informasjon om de ulike delprosjektene kan du laste ned her.

Her kan du laste ned et dokument om bakgrunnen for og hva prosjektet inneholder.

 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: