Tromsø kommune er tatt ut til et forskningsprosjekt om hvordan undervisning i små grupper i matematikk påvirker læringsresultatet. Dette gir bedret læring til elevene.

Konkret skal 20 skoler tas ut, hvor ti skoler blir forsøksskoler og ti skoler blir referanseskoler. Hver forsøksskole får en ekstra lærer som skal brukes til undervisning i små grupper. Deretter skal det forskes på hva som skjer med matematikkferdighetene til elevene som får en ekstra lærer. Disse lærerne skal komme i tillegg til den ordinære matematikklæreren og skal gi undervisning til små grupper.
­– Vi lovet 40 nye lærere. Til høsten vil vi ansette 20 nye lærere. Ti av dem kommer fra budsjettvedtaket i desember og ti kommer fra dette forskningsprosjektet. Det vil først og fremst komme skolebarna til gode, sier byrådsleder Kristin Røymo (Ap).
– Dette er den beste nyheten jeg har presentert siden jeg overtok som byråd for utdanning, tilføyer en oppglødd Brage Larsen Sollund (Ap).

Alle elevene skal med i smågruppeundervisningen, uavhengig av ferdighetsnivå på forhånd og gruppene vil rotere. Prosjektet vil gå på småtrinnet over fire år og det vil gi en unik innsikt i hvordan denne typen undervisning fungerer over ulike tidsperioder. I løpet av prosjektperioden skal elevene få smågruppeundervisning i matematikk i enten ett, to eller tre år av den ekstra læreren. Ettersom forsøket strekker seg over fire skoleår, vil prosjektet gi mulighet ti lå studere virkningen av å ha smågruppeundervisning i matematikk av ulik lengde (1-3 år) og ved ulik alder på småtrinnet.
– Prosjektet er banebrytende både i størrelse og innhold og vil frembringe ny og viktig informasjon om betydning av økt lærertetthet, legger Larsen Sollund til.

Forskningsprosjektet er finansiert med statlige midler i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).