Kommunen holder på med en områdeplan som en del av et større byutviklingsprosjekt, og inviterte derfor tidligere i år fire team av arkitekter og andre planleggere til å komme med visjonære forslag for nordbyen. 

Forslagene er nå evaluert, og har blitt til ti råd til kommunen for å sikre en god utvikling i nordbyen. De vil brukes som referanser for byutvikling i sentrum og langs Stakkevollveien, i tillegg til i områdeplanen. 

Øystein Bull-Hansen leder evalueringskomiteen, og vektla at kommunen i samarbeid med grunneierne må se på alle investeringer som mulighet for steds- og byutvikling. Både lokalisering og programmering av sambruk er strategisk viktige beslutninger som må ses i sammenheng og som mulig samfunnsutvikling.

Evalueringskomitéens ti råd til kommunen er: 

1.      Kommunen må ta styring og legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeid med grunneierne og andre aktører

2.      Lag en strategi for hvordan nordbyen kan bli en drivkraft i arbeidet med å utvikle Tromsø som arktisk hovedstad

3.      Løft frem områdets historie 

4.      Lag et laboratorium for havrommets muligheter

5.     Se alle kommunale og private tjenester og investeringer i lys av ønsket byutvikling

6.      Gjør nordbyen til et attraktivt sted å leve

7.      Vis at Tromsø behersker det arktiske klimaet

8.      Gjør nordbyen til Tromsøs pilot for grønn mobilitet

9.      Gjør Tromsø til en arktisk pilot for smart bruk av fornybar energi

10.    Vinn nytt land og bygg by, med respekt for det store landskapsrommet