- Vi er tilfreds med dagen. Det er tatt prøver på påviste steder. Disse skal analyseres før vi har et helt sikkert svar. Ut fra dagens befaring og kunnskap har vi ikke grunn til å si at drikkevannet i området utgjør noen fare for liv og/eller helse, sier kommuneoverlege Mikal Tønsaas i Tromsø, som var med på dagens befaring.
 
Blant de som var med på dagens befaring var Tromsø kommune, Mattilsynet, utbygger, entreprenører og Politiet. Det ble gjort grave- og vannprøver ved fire steder.

- Utbygger har stilt opp med maskiner og på alle måter samarbeidet. Det er i alle sin interesse og raskt få avklart om det har vært forurensing i området eller ikke, sier Tønsaas.
 
Han understreker at det skal tas nye prøver i området de neste dagene.
 
- Vi er enig med NVE om at det ut fra dagens kunnskap ikke er grunn til å be om stans i arbeidet. Med dagens kunnskap er sannsynligheten liten for at det er skadelige stoffer i vannet, sier Tønsaas.
 
Beboere i området Buvika får fortsatt kjørt ut vann fra utbygger på grunn av grumsete drikkevann. Denne misfargingen stammer trolig fra jord- og grusmasser etter anleggsarbeidet.

Utbygger av vindmølleparken er pålagt å ta ukentlige prøver av drikkevann fra alle aktuelle drikkevannskilder. Området følges også i et eget overvåkingsprogram. Resultater fra dette analyseres fortløpende.