Tilgjengelighet

Parkering
Det finnes to parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Disse er i Grønnegata ved biblioteketshovedinngang.

Ankomst
En fysisk ledelinje utenfor biblioteket leder inn mot hovedinngangen.

Hovedinngangen har glassdører som åpnes automatisk. Dørene er merket med kontrastfarge.

Infoskjerm med aktuelle nyheter fra biblitoeket er inne ved hovedskranken.

Tilgjengelighet i lokalene
Biblioteket har fire og et halvt plan (eller etasjer). Av brannsikkerhetsårsaker brukes betegnelsen plan i stedet for etasjer:

  • Plan U - underetasjeninneholder barneavdeling, epleavdeling og eventyrrom
  • Plan 0 - hovedplan med innlevering og utlån. Lånekort og annen informasjon fåes i hovedskranken
  • Plan 1 - faktabøker og lydbøker
  • Plan 2 - skjønnlitteratur og fremmedspråklig litteratur
  • Plan 3 - lesesal

Toalett for mennesker med nedsatt funksjonsevne finnes på plan 0 (nøkkel fåes i hovedskranken) og på plan U (har også stellebord).

Heis finnes til venstre for hovedskranken på plan 0. Heisen har ikke syntetisk tale.

Trapper: Trappenesene har kontrastfarge, og det finnes håndlister på begge sider av trappene

For hørselshemmede
Teleslynge finnes i hovedskranken og i veiledningsskranken på plan U. Det er mulighet for å koble til teleslyngeanlegg på undervisningsrommet på plan 0 og på eventyrrommet på plan U. NB: Ved behov må beskjed gis på forhånd.

Utlån / innlevering / veiledning
Biblioteket har 4 utlånsautomater, 2 på plan 0 og 2 på plan U. Automatene har heve/senkefunksjon.

Biblioteket har én innleveringsautomat. Den er plassert til høyre for hovedskranken på plan 0.

Det finnes veiledningsskranker på alle plan, som er betjent gjennom hele åpningstiden. Unntaksvis kan skrankene på plan 1 eller 2 være ubetjent. Henvendelserr må da gjøres på en av disse to skrankene. Alle veiledningsskrankene har heve/senkefunksjon.

Tilrettelagt for barn - Epleavdelinga
Epleavdelinga er en avdeling med bøker og medier tilpasset barn med nedsatt funkjsonsevne. Epleavdlinga finnes på plan U sammen med barneavdelinga.

Tilrettelagt for voksne
Biblioteket er et bok-til-alle bibliotek. Tilrettelagte bøker og lydbøker for voksne finnes på plan 1.

Les også: