Innen 10. desember kan du eller din organisasjon søke om midler til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.
Hva kan man søke om tilskudd til:
  • Etablere eller videreutvikle åpne møteplasser.
  • Midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år). Innvilgelse av tilskudd for to eller tre år gjøres med forbehold om det bevilges penger til ordning på statsbudsjettet hvert år.
  • Søknader om rene investeringstilskudd gis kun for ett år av gangen.
Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Bufdirs nettsider.