Innen 10. desember kan frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser søke om støtte til tiltak som gir flere barn og ungdom muligheten til å delta på viktige sosiale arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Tilskuddsordningen er ment for:
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer
Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Bufdirs nettsider.