En nylig avlagt rapport fra Komrev Nord, bestilt av kommunedirektøren, påpeker at det har skjedd brudd på delegasjons- og økonomireglementet, anskaffelsesregelverket og EØS-regelverket. Det har også blant annet vært manglende politisk forankring og faglige råd har blitt satt til side. 
 
– Skal ikke forekomme 
Blant annet ble det inngått en avtale med Bredbåndsfylket AS om IT-tjenester til en total verdi av 35 millioner kroner uten anbud og tross innkjøpsfaglige råd. Denne avtalen ble senere terminert. I tillegg ble det blant annet inngått samarbeid med Senja kommune om IT-tjenester i strid med reglene. 
 
- Selv om kommunen i liten grad har blitt økonomisk skadelidende avdekker rapporten alvorlige brudd på viktige regler og ikke minst brudd på tilliten man er gitt som leder i kommunen. Selv om det har vært gjort i beste mening, skal det ikke forekomme, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen. 
 
Albertsen og Seipäjärvi fratrer 
Det er to ledere i kommunen som er rammet av funnene i rapporten: 
 
Stabssjef Oddgeir Albertsen, som er øverste leder for seksjon for IT og arkiv, har i samråd med kommunedirektøren selv valgt å fratre sin stilling. Kommunedirektør Stig Tore Johnsen vil i en overgangsperiode lede stab for økonomi og utvikling, til en ny stabssjef er på plass. 
 
– Jeg tar Komrev Nords rapport til etterretning. Jeg inngikk avtalen med Bredbåndsfylket Troms i beste mening for å sikre tjenester ut til innbyggerne. Avtalen viste seg senere å være i strid med min fullmakt, og det beklager jeg, sier Oddgeir Albertsen. 
 
Seksjonsleder Frode Seipäjärvi har også i samråd med kommunedirektøren selv valgt å fratre sin stilling som følge av funnene i rapporten. 
 
Begge er fortsatt ansatt i Tromsø kommune. I hvilke roller de skal fortsette er ikke klart.