TT kortFylkeskommunen har ansvaret for tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen).

Formålet med TT-ordningen er å gi et transporttilbud til deg med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at du har muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet.

Tildelingen er et kontanttilskudd for transportkostnader til fritidsreiser og ikke for bruk på reiser til lege/ fysioterapi eller andre tjenester som dekkes av NAV.

På siden Transporttjenesten for funksjonshemmede hos Fylkeskommunen vil du finne mere informasjon samt søknadsskjema.