Transporttjenestekort (TT-kort)
Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Parkering for forflytningshemmede
På over 30 steder i Tromsø er det reservert offentlige p-plasser for forflytningshemmede. Kontroll på disse plassene har høy prioritet, også om kvelden. Plassene kan bare benyttes av de som etter søknad er tildelt p-kort i hh til forskriftene. Kortet kan også brukes på kommunale avgiftsplasser (skiltet med hvit "P" på blå bunn). Også på enkelte private avgiftsområder kan det være satt opp skilt som reserverer plasser for forflytningshemmede, men som regel må det også betales avgift. Les skiltene på hvert enkelt område.

I menyen til venstre finner du mere informasjon om TT-kort og parkering.