Satsingsområder

Barnehagens satsingsområder 2017-2020:
  • Språk og språkarbeid - fremme barnas kommunikasjon og språklige kompetanse
  • God helsemessig utvikling - fremme barnas fysiske og psykiske helse

Våre planer

Barnehagens arbeid og fokus bygger på følgende planverk:


Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.