Satsningsområder

Vårt utviklingsområde ut 2017 er skriving som grunnleggende ferdighet, og vi jobber etter prinsippene iht. skolebasert kompetanseutvikling. Skolen har også kommet med i et statlig initiert realfagsprosjekt i fagene matematikk og naturfag der oppstart var høsten 2015.