Tromsø kommune overtar alpinanlegget i Kroken for 3,3 millioner kroner. Dette sikrer Tromsøs innbyggere og mange tilreisende et moderne anlegg.
– Tromsø er en idrettsby og en toppturby. Den lokale alpinsporten er avhengig av et anlegg å trene i. For byens mange barn og unge knyttet til denne idretten, vil det vært uakseptabelt å ikke ha drift i Kroken. At Kroken-anlegget i en normalsesong har 15.000-20.000 besøk av skikjørere, viser behovet for et alpinanlegg i byen. Derfor er det viktig at kommunen bidrar, så ikke anlegget ble delt opp og solgt til aktører som vil bygge det opp et annet sted, sier byrådsleder Kristin Røymo.

Kommunen skal eie anlegget, men leie det til driftsselskapet Tromsø Alpinpark AS som opprettes og eies av Tromsø Slalåmklubb. Selskapet skal drifte anlegget på kommersiell basis, men har et formål som gjør at alt overskudd skal gå til idretten og anlegget. Dette gjør at det kan søkes om tippemidler og offentlig støtte til utvikling av anlegget.
– Tromsø Alpinpark vil berømme Tromsø kommune for velvilje og handlekraft i forbindelse med konkursen av alpinanlegget i Tromsø. De sikrer at både idrettsutøvere og alle som elsker å stå på ski eller brett kan utøve sin hobby i alpinbakker i Tromsø. Vi håper å få startet så fort som mulig. Når folk ser lys i bakkene i Kroken og snøkanoner som spruter ut snø er det ikke langt igjen til alle kan finne fram sine ski og ta seg en tur til Kroken, sier styreleder Reinhold Fieler.

Den årlige leiesummen vil betjene kommunens kostnader til renter og avdrag. Leien vil justeres etter hvor mye som investeres i anlegget.
– Dette er god folkehelse. Det er investering i bolyst for kommunens innbyggere og aktivitet for barn og unge. Tromsø har stått i fare for å være uten alpinanlegg fremover. For kommunen er det like naturlig å investere i dette anlegget, som at vi eier både lysløyper, idrettshaller, svømmehaller og fotballbaner, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund.

Kjøpet inkluderer hele alpinanlegget, med bygninger, skitrekk og løsøre.
– Siden 70-tallet har det vært investert 30-40 millioner kroner i Kroken-anlegget. En del av dette er offentlige midler. Derfor var det naturlig for oss å bidra til å bevare verdiene ved fortsatt drift. Den nye driftsmodellen gjør at investeringer er berettiget spillemidler, sier Røymo.
Kommunestyret behandler kjøpet onsdag 25. november.