På denne siden kan du lese mere og laste ned reiselivsstrategien med vedlegg.

Fysiske eksemplarer av reiselivsstrategien kan hentes på Servicetorget.

Innspill merkes med «17/3740 – Innspill til Tromsø kommunes reiselivsstrategi» og sendes på epost til postmottak@tromso.kommune.no eller per brev til Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

I tillegg til reiselivsstrategien er det utarbeidet en egen reiselivsmelding for Tromsø kommune. Reiselivsmeldingen er et vedlegg til reiselivsstrategien. Det er også anledning til å gi innspill på dette dokumentet.