Ordfører Kristin Røymo og borgermester Asii Chemnitz Narup i Semersooq kommune, som omslutter Nuuk, skrev under papirene som forplikter til samarbeid på områder som miljø, utdannelse og byutvikling.

– Det er en stor ære for Tromsø kommune å innlede et vennskapsbysamarbeid med Semersooq kommune. Vi har de siste årene blitt godt kjent med ulike representanter fra Nuuk i det stadig mer dynamiske samspillet mellom folk og byer i Arktis. Jeg tror vi kan finne gjensidig nytte i et mer formalisert samarbeid på områder av felles interesse, sier Kristin Røymo.

Det var kommuneledelsen i Sermersoog som tok kontakt med Tromsø kommune.

Vil lære av Tromsø
– Tromsø har vært igjennom den forandringsprosessen som vi er i gang med. Tromsø har blitt en by med et blomstrende næringsliv hvor unge velutdannede mennesker fra hele Norge ønsker å bosette seg. Jeg gleder meg stort til å lære av deres erfaring, sier borgermester Chemnitz Narup.

Selv om Tromsø kommune har tre ganger så mange innbyggere som Sermersooq, er det mange erfaringer som med fordel kan deles, mener hun.

Røymo ser muligheter
– De to norske bedriftene som er i ferd med å etablere mer virksomhet i Nuuk; Hurtigruten og Ksat, har begge hovedkontor i Tromsø. Det er derfor betryggende å vite at de begge har betydd mye for Tromsøs utvikling, sier Asii Chemnitz Narup.

Kristin Røymo ser mange muligheter i å samarbeide med den grønlandske kommunen:

– Arktis er sårbart fordi isen smelter og fordi samfunnene i Arktis er relativt små. Samtidig er det mange land som har interesser i Arktis, og noen krefter vil verne, mens andre ønsker å ta i bruk ressurser som blir tilgjengelig. Gjennom å samarbeide kan vi sikre at vi blir hørt når beslutninger som berører Arktis blir besluttet i Brussel eller i Beijing, sier Røymo.

Kommunene skal nå gå i gang med å lage mer konkrete planer for samarbeidet. En delegasjon fra Tromsø skal til Nuuk i løpet av våren for å diskutere og igangsette partnerskapet.