Medstiftere er alle de arktiske landene med unntak av Sverige, det vil si USA, Russland, Canada, Island, Grønland, Færøyene, Finland og Norge. Alle landene foruten Russland var til stede på Island under signeringen av avtalen torsdag.

Ordfører Kristin Røymo signerte avtalen for Tromsø kommune.

– Det er en stor ære for meg å signere stiftelsesdokumentet for Arctic Mayors’ Forum. Dette er et historisk øyeblikk – aldri før har ordførere og lokale ledere fra alle de arktiske landene organisert seg og formalisert et samarbeid for å fremme de arktiske samfunnenes interesser, sier Røymo.

Felles utfordringer
Ett av målene er å stå sterkere sammen på tvers av landegrensene. De arktiske landene har mange av de samme utfordringene.

– Arktis har utviklet seg til å bli en global hotspot både politisk, klimamessig og på grunn av ressursrikdommen. Folk fra hele verden drømmer om å oppleve Arktis. Mange har allerede funnet veien hit. Turisme er annerledes fordi vi som samfunn både kan bli styrket og svekket ved økt turisme. Vi trenger alle å styrke oss, og dette er en av de temaene som vi skal diskuteres i Arctic Mayors’ Forum, sier Røymo.

Vil inn i Arktisk råd
Et viktig mål for det nystartede forumet er å få en plass som observatør i Arktisk råd.

– Det er viktig at stemmene til folk i nord blir tatt hensyn til i beslutninger som berører samfunnsutviklingen i nord. Derfor er et viktig mål for forumet. Arktisk råd er den viktigste internasjonale aktøren for arktisk samarbeid, sier Røymo.

Tromsø har stått i bresjen for etableringen av Arctic Mayors Forum og har også sekretariatet ved prosjektleder Kirsti Methi, som til daglig jobber i Tromsø kommune med Tromsøs rolle som arktisk hovedstad.

Også ordførerne fra Arkhangelsk, Kemi og Tornio er medstiftere, men kunne ikke være til stede Akureyri. Organisasjonen er åpen for alle kommuner i Arktis og det vil bli sendt invitasjoner til kommuner i nord om å bli medlem i Arctic Mayors’ Forum.