Det lages nå en detaljreguleringsplan for nytt Tromsø museum / Norges Arktiske Universitetsmuseum, i tillegg til omdannelse, utbygging og videreutvikling av Mack øst (tidligere Mack bryggeri) og Sørsjeteen. Planprogrammet kan du lese her.

Dette vil innebære en omfattende endring av området i sørbyen med stor betydning for Tromsø sentrum.

Planprosessen er i startfasen og rammene for videre planarbeid er under forhandling. Gjennom en såkalt «Open call» ønsker Tromsø kommune å invitere kunstnere inn i prosessen!

For utfyllende info om utlysningen, les dette heftet.

Prosjektet er del av prosjektet Kunst og byrom langs sjøfronten, et samarbeid mellom Tromsø kommune, KORO (Kunst i offentlige rom) og Raumlaborberlin.

Høres dette spennende ut? Vi ønsker at kunstnere melder sin interesse innen 1. august 2019.
 
Søknader sendes til: anniken.romuld@tromso.kommune.no


Spørsmål kan rettes til samme adresse eller tr@koro.no.