Studentrådet
Tromsø studentråd er et rådgivende organ for Tromsø kommune med formål å sikre studenter innflytelse i saker som angår dem.

Rådet består av to politikere fra kommunestyret og fire studentrepresentanter. 

Møter
Studentrådets første møte ble avholdt tirsdag 22. januar på rådhuset. Møteplan for 2019 ble vedtatt på dette møtet. 

Oversikt over møter, sakspapirer og protokoller finner du i Møtekalenderen

Kontakt oss

Leder: Marta Hofsøy
Telefon: 482 36 303

Sekretær: Vibeke Sivertsen
Telefon: 906 04 259