Studentrådet
Tromsø studentutvalg er et rådgivende organ for Tromsø kommune med formål å sikre studenter innflytelse i saker som angår dem.

Utvalget består av to politikere fra kommunestyret og fire studentrepresentanter. 

Møter
Studentutvalgets første møte ble avholdt tirsdag 22. januar på rådhuset. Da ble også møteplan for 2019 vedtatt. 

Oversikt over møter, sakspapirer og protokoller finner du i Møtekalenderen