I dag brukes stort sett ordet klisjé i overført betydning som betegnelse på en forslitt og mye brukt uttrykksmåte, men ordet har opprinnelse i en metode for bildeframstilling: En klisjé er en trykkplate som benyttes i framstillingen av bilder i trykksaker. Originalen overføres fotografisk til trykkplaten som har et lysømfintlig belegg. Gjennom estisng eller utvasking skapes det forhøyninger som speilvendt tilsvarer motivet man vil trykke. I dag benyttes for det meste offset eller digitaltrykk i trykking av store opplag.

En bit produksjonshistorie
Klisjeene er en artig del av byhistoriens produksjonshistorie. Den mørke, glinsende klisjéoverflaten virker nesten magisk, og gir et glimt av hvor sensasjonelt det en gang må ha føltes å kunne fange en nøyaktig bildekopi av verden og overføre det på papir. Vi har laget et bildegalleri basert på trykkene fra noen av klisjeene.Tromsø museum har originalfotoene, og flere av disse er tilgjengelig på Universitetsmuseenes fotoportal.

Tromsø bys historie og arkivet etter Ytreberg
Det finnes mange bøker om byhistorien, Nils Andreas Ytrebergs trebindsverk Tromsø bys historie er kanskje det mest kjente. Bøkene kom ut mellom 1946 og 1971, og dekker perioden 1896-1987. Ytreberg var lærer, lektor og Cand philol. I tillegg arbeidet han som frilanshistoriker og forfatter. I arbeidet med bøkene hentet Ytreberg inn mye informasjon fra byens befolkning, blant annet en stor samling bilder fra Tromsø. I 1988 overleverte hans familie Ytrebergs privatarkiv til Statsarkivet i Tromsø. I tillegg til privatarkivet besto materialet av fotografier, akvareller og noter. Fotografiene og akvarellene er overført til Tromsø museum.

Les byhistorien!
Det kan være artig å gå gjennom historikeres arkivmateriale for å se hvilke utvalg de har gjort, og hva de har utelatt. Vel så artig er det å se historikernes presentasjon av materialet. Ytrebergs byhistorie finnes ved Lokalhistorisk samling i hovedbiblioteket. Bøkene er ikke til utlån, og kan leses på lesesalen. I tillegg har biblioteket flere eksemplarer av Ytrebergs verk til utlån fra hovedbibliotekets Avdeling for kultur og fakta, og filialene i Tromsdalen og Kroken.
Tromsøbider fra klisjéene
Klikk på galleribildet for å åpne galleriet, og trykk på play for å starte visningen. Dersom du ikke har Adobe Flash Player, må du laste ned og installere programvaren først.

 projectthumb