Trudvang barnebolig

Trudvang er et botilbud til barn og unge i alderen 0-18 år som har et særlig hjelpebehov på grunn av store og sammensatte funksjonsnedsettelser, og som av den grunn ikke kan bo i foreldrehjemmet. Foreldrene har foreldreansvar og Trudvang barnebolig har den daglig omsorg. Hvert barn har sin boenhet som er utstyrt med eget bad, personlige eiendeler, kameraovervåkning, tv og takheis. 

Vi  samarbeid med barnehabiliteringen på UNN, skole, barnehage, SFO og andre samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Avdelingsleder/barnesykepleier Hege Moss Larsen
Telefon: 928 66 821
 
Koordinator/ tverrfaglig spesialist Kirsti Kvandahl
Telefon: 950 04 889

Vakttelefon barnbolig: 469 50 594
Turtelefon: 414 65 413

Omsorgstjenesten Langnes

Om barneboligen

Trudvang har sanserom og eget uteområde som er tilrettelagt for rullestol med naturterreng og egen sti. Området har en egen aktivitetsplass med trampoline, huske og grillplass med benker og bord. Barneboligen disponerer også gymsal og svømmebasseng på Gimle. I tillegg til dette har vi en aktivitetsgruppe som arrangerer ulike aktiviteter som for eksempel karneval, turer ut i naturen, juleverksted og påskeverksted for barna. Aktivitetsgruppa utarbeider månedlig aktivitetsplan. 

Pårørende og søsken er en positiv ressurs som vi ønsker et godt og gjensidig samarbeid med. Pårørende oppfordres til deltakelse i tilknytning til aktiviteter sammen med brukerne.

Trudvang barnebolig har en allsidig og tverrfaglig gruppe medarbeidere. Personalet består av sykepleiere, barnesykepleier, vernepleiere, ergoterapeuter, pedagoger, barnehagelærere, spesialpedagoger, fagarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, og assistenter. Barneboligen har egen husmor som tilbereder hjemmelaget mat og vasker tøyet til barna.