Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trudvang barnehage og barneboliger

Perspektiv som viser hvor bygget er plassert på tomten.
Perspektiv som viser hvor bygget er plassert på tomten.
Plantegning for 1. etasje i størrelsesforhold 1:500.
Plantegning for 1. etasje i størrelsesforhold 1:500.
Plantegning for 2. etasje i størrelsesforhold 1:500.
Plantegning for 2. etasje i størrelsesforhold 1:500.
Situasjonsplan i størrelsesforhold 1:2000.
Situasjonsplan i størrelsesforhold 1:2000.
Plan for uteområdet i størrelsesforhold 1:500.
Plan for uteområdet i størrelsesforhold 1:500.

Om prosjektet

Tromsø kommune skal bygge i Gimleveien 64, på nabotomten til Omsorgstjenesten Langnes, avdeling Gimlevegen. Anlegget vil ha to hovedfunksjoner:

Trudvang barnehage skal erstatte Nansenvegen barnehage fra høsten. Barnehagen er dimensjonert og tilrettelagt for 30 barn, herunder inntil 12 barn med ulike og sammensatte funksjonsnedsettelser. 

Trudvang barnebolig - seks barneboliger for multifunksjonshemmede barn i alderen 0-18 år med store hjelpebehov, alle med spesielle medisinske behov. Tromsø kommune arbeider kontinuerlig med å imøtekomme de mange behov og utfordringer som en kommune i vekst har. En av disse utfordringene er å kunne ta imot og gi et kvalitativt godt tilbud til barnehagebarn som har behov for særskilt tilrettelegging.

Bygget vil ligge langs Gimleveien mot tomtens grense i nord, og samler de ulike aktivitets- og oppholdssonene i et område som vil ha gode solforhold det meste av solperioden. Hele anlegget vil fungere godt som nærmiljøanlegg etter at barnehagen har stengt for dagen.

Hva skjer når?

Det er planlagt byggestart i juni 2016, og bygget skal være klart for innflytting 3. kvartal 2017.
  • Kontraktsfestet overtagelse 30.09.2017
  • Innflytting i perioden 15. - 31.10.2017
  • Oppstart 01.11.2017

Hva koster det?

Kostnadsrammen for detaljprosjektering og bygging er 115 millioner kroner. Det finansieres gjennom tilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og kommunalt lån.

Les også: