– Det er stor stas å komme hit, og jeg er spent på omvisningen og ikke minst barnas underholdning. Samspillet mellom barnehagen og barne- og ungdomsboligen er en nasjonal nyskapning og et ganske formidabelt konsept, sier Aarbakke.
 
Trudvang har blitt til en flott arkitekttegnet barnehage og barnebolig, som ligger like ved lysløypa og langvannet, på Gimle.
 
Selve barnehagen er bygget som en erstatning for den gamle Nansenvegen barnehage. Barnehagen er dimensjonert og tilrettelagt for 30 barn, og inntil 12 av disse barnehageplassene er ment for barn med ulike og sammensatte funksjonsnedsettelser. Det er i tillegg til barnehagen bygget seks barne- og ungdomsboliger. Disse boligene er tilpasset alvorlig syke barn og ungdommer i alderen 0 – 18 år.

Kari Henriksen.jpg
Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning 
 
Etterlengtet
 
Samlokaliseringen imøtekommer behov som tidligere ikke har vært dekket i kommunen, i ett og samme anlegg, og gir de mange forskjellige brukerne et godt og tilrettelagt tilbud.

– Realiseringen av dette prosjektet har stor betydning for Tromsø kommune, og innebærer at kommunen kan tilby et etterlengtet tjenestetilbud, sier prosjektleder Karin Rendahl i Tromsø kommune.

Hans Julius Nilsen.jpg
Hans Julius Nilsen, enhetsleder
 
Enhetsleder ved Sør-Tromsøya barnehager, Hans Julius Nilsen, forteller at bygget er svært godt tilpasset de ulike behovene som finnes både i barnehagen og i boligene.

– Dette bygget, og samhandlingen som er vist i denne prosessen er Tromsø kommune på sitt beste. Vi opplever i hverdagen at bygget tilfredsstiller både barnas og de ansattes behov, sier Nilsen.