Alle kan ta kontakt med TryggEst. TryggEst gjelder voksne over 18 år som i særlig grad har behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Det kan være for eksempel på grunn av fysisk, psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse, høy alder/demens, rusproblemer eller sykdom.

Hvordan melde til TryggEst
Du kan ringe oss på telefon 907 92 000 mellom 09:00 og 15:00 på hverdager. 
 
Ved behov for akutt hjelp
Politi 112
Ambulanse 113

Koordinator
Nina Christine Dahl
Telefon: 995 72 666

Hva er TryggEst?

Tromsø kommune er én av tolv kommuner som skal delta i prøveprosjektet «TryggEst».
 
Målet er å senke terskelen for å melde fra om overgrep mot risikoutsatte voksne. Fra 1. oktober 2018 kan du ta kontakt med TryggEst-teamet i Tromsø kommune, om du eller noen du kjenner er utsatt for vold eller overgrep.
 
Prosjektet som skal eksistere frem til 2020, er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

TryggEst kan bidra med hjelp, støtte og beskyttelse til den utsatte, og også rådgivning, veiledning og bistand til profesjonelle hjelpere og andre involverte.

Les mere om TryggEst på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.

Du kan kontakte oss en e-post på tryggest@tromso.kommune.no - NB! Personopplysninger må ikke sendes via epost.

Eksempler på ulike former for vold og overgrep

Fysisk vold
 • Slag og spark
 • Frihetsberøvelse (fastbinding, innestenging og så videre)
 • Kjønnslemlestelse
 • Dytting og lugging
 • Hardhendt stell
 • Bli holdt våken mot sin vilje
Psykisk vold
 • Trusler om voldsbruk
 • Frihetsberøving og isolasjon
 • Verbal utskjelling
 • Umyndiggjøring
 • Latterliggjøring
 • Påføring av engstelse og redsel
 • Plaging, alvorlig mobbing
 • Hatkriminalitet
Økonomiske overgrep
 • Tyveri av penger, verdisaker og eiendeler
 • Bedrageri
 • Urettmessig salg av eiendeler eller eiendom
 • Å tvinge noen til å kausjonere eller pantsette eiendom
 • Tømming av kjøleskap eller medisinskap
 • Utpressing og stadige lån
 • Å bli hindret i å velge livssituasjon, fordi andre har gjort seg økonomiskavhengig gjennom for eksempel leieinntekter eller omsorgslønn
 • Kjøp eller salg av ting til en altfor høy eller lav pris
 • Å forhindre at noen får sin rettmessige del av arv
 • Internettsvindel
Seksuelle overgrep
 • Voldtekt
 • Beføling innenfor eller utenpå klærne uten samtykke
 • Blotting
 • Visning av pornografiske filmer eller bilder uten samtykke
 • Å gjøre noe seksuelt med en person som sover
 • Er ruspåvirket
 • Tvunget samleie
 • Å tvinge eller lure noen til å ta på overgriper
 • Ta på seg selv
 • Stikke objekter inn i kroppens hulrom
 • Ta nakenbilder av seg selv eller andre
 • Å utnytte noens psykiske lidelser eller psykiske utviklingshemming seksuelt
 • Å utnytte sin stilling eller et tillitsforhold/avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang
Omsorgssvikt/forsømmelse
 • Mangel på nødvendig tilsyn
 • Ektefelle, samboer eller andre nærpersoner tillater ikke nødvendig hjelp i hjemmet
 • Omsorgspersoner tar ikke kontakt med helsepersonell til tross for åpenbar sykdom
 • Manglende oppfølging av nødvendig medisinsk behandling og helse tjenester
 • Manglende stell og pleie
 • Mangelfull ernæring
 • Mangelfull hjelp til hygiene og påkledning
På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider kan du lese om hva du bør gjøre i håndteringen av vold og overgrep, dersom du mistenker en slik situasjon.