Brukere som føler seg utrygge og som har en helsetilstand som med fører behov for pleie- og omsorgstjenester kan få tildelt trygghetsalarm. Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd.​

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester. Kontakt også  Servicetorget hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Pris
Se Priser på kommunale tjenester for informasjon om aktuell tilknytningsavgift (engangsutgift) og månedspris.