Visit Tromsø og Tromsø kommune har fått gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Tromsø. Analysen ser på utvikling i nøkkeltall hos bedriftene i reiselivsnæringen og det totale økonomiske bidraget fra tilreisende. I tillegg er det gjennomført en grundigere analyse av cruiseturismen i Tromsø.

- Det er fint at vi får flere og mer presise tall på denne næringen som er veldig viktig for arbeidsplasser og verdiskaping i Tromsø, sier næringssjef Magne Amundsen i Tromsø kommune.

Analysen viser at Tromsø kommune hadde i overkant av 1,2 millioner gjestedøgn i 2017. Dette betyr at disse gjestedøgnene samlet står for et reiselivsrelatert forbruk i Tromsø på rundt 2,3 milliarder kroner i 2017. Dette bidrar til å sysselsette 2.600 personer i regionen, og utgjør hele ti prosent av alle ansatte i kommunen.

-  Reiselivsnæringen har hatt en langt sterkere verdiskapningsvekst enn det øvrige næringslivet og blir stadig viktigere for de lokale bedriftene. I tillegg viser analysen at verdiskapningen fra reiselivet i Tromsø øker mest i landet. Dette er vi stolte av, sier reiselivssjef Chris Hudson.

Klikk her for å si din mening om reiselivet i regionen vår!
 

Her finner du hele rapporten om hvilke økonomiske effekter og ringvirkninger reiselivet har på Tromsø.