Turister og besøkende i Tromsø som har behov for legehjelp kan kontakte Legevakta. Legevakt på kveldstid skal kun benyttes ved akuttsituasjoner eller sykdom/hendelser som ikke kan vente til dagen etter. Utenlandske besøkende skal i utgangspunktet betale alle kostnader ved helsetjenester. De bør derfor ha ordnet seg med helseforsikring fra hjemlandet.

Utenlandske statsborgere fra EØS-området bør tilsvarende ha ordnet seg med Europeisk helsetrygdekort i hjemlandet.

Trygderettigheter
Informasjon trygderettigheter finner på NAVs nettsider. Vær imidlertid oppmerksom på at disse rettighetene varierer avhengig av både hvor du kommer fra, av årsaken til oppholdet i Norge (ferie eller arbeid), og av oppholdets varighet. Det er derfor viktig at du finner reglene som passer nettopp deg:

Se mer informasjon om Legevakta