Tromsø kommune satser på heltidskultur. Flere heltidsstillinger skal øke kompetansen, styrke kontinuiteten samt fremme og kvalitetssikre arbeidsmiljøet blant ansatte i helsetjenestene.

Bred støtte i fagforeningene
Vi tilbyr, som første kommune i landet, tre frivillige særavtaler til alle faste helsearbeidere. Avtalene er viktige for å styrke fagkompetansen og kontinuiteten i tjenesten, særlig i helgene, og gi de ansatte bedre arbeidsvilkår. De er kommet i stand gjennom et omfattende samarbeid mellom kommunen og arbeidstakerorganisasjonene, blant andre Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen og Akademikerforbundet, som har signert denne intensjonsavtalen.

I tillegg til standardturnusen de fleste jobber i dag (hver tredje helg), kan ansatte velge mellom disse variantene:

Særavtale 1: Vridning av minst 30 timer til helg per år for dem som jobber hver tredje helg i dag.
Særavtale 2: Fast arbeidstid hver andre helg.
Særavtale 3: Langvakter på 12,5 timer hver fjerde helg.

Alle avtalene varer i ett år, og kompenseres etter nærmere regler. Les mer om betingelsene her: Brosjyre om særavtaler.pdf

Styrket kompetanse og kontinuitet
Dette er noen av fordelene med ordningen, for de som er villige til å flytte flere av arbeidstimene sine til helg:

* større stilling
* høyere lønn
* fleksibel friordning
* mer kontiunuitet og kompetanse på jobb
* en tryggere og faglig sterkere hverdag for både ansatte og brukere

Vaktene som blir ledig i ukedagene, skal brukes til å øke stillingsprosenten for ansatte som ønsker å jobbe heltid.

Sara: - Bedre hverdag for alle parter
Per i dag er det nesten 200 sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter som har signert særavtale. Erfaringen hittil er at både ansatte og mottakere av kommunens helsetjenester setter stor pris på det nye tilbudet.

Sør-Tromsøya sykehjem er en av enhetene som har prøvd ut ordningen en stund.

- Jeg jobber oftere helgevakt for å bidra til mer fagkompetanse i helgene. Det gir en bedre hverdag for alle parter. Og jeg får mer fri til å gjøre det jeg har lyst til, sier sykepleier Sara Garfjeld (bildet over).

Skal evalueres
Også ledelsen merker at avtalene er godt tatt imot. Seksjonsleder Margrethe Kristiansen.

- Ansatte er så lang godt fornøyd med ordningen, da de opplever arbeidsgiver som mer fleksibel, sier seksjonsleder for sykehjem, Margrethe Kristiansen (bildet t.h.).

Hun ser frem til en større evaluering i vår, hvor det skal ses nærmere på erfaringene med avtalene, blant annet kostnadsbildet og sykefravær.

Les mer om avtalene her: Brosjyre om særavtaler.pdf