Her legges forslag til utbyggingsavtaler ut. Når avtalene er vedtatt legges også de ut, og disse blir liggende her i ca 1 år. Ta kontakt med Seksjon for eiendom dersom du har spørsmål til avtalene.

Oppstart forhandling av utbyggingsavtale

  • Coop Elverhøy, jf. plannr. 1812
  • Bergli nord, byggetrinn II
  • Rektor Steens kvartal – plannr. 1763

Utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn