s. 125:

"Tromsø Amt fik allerede i det 18de Aarhundrede Nordlands første kjøbstad, som en Del Aar senere blev Biskopens Sæde. Tromsø er fremdeles Stiftets største By, vakker og regelmæssig, i de skjønneste Omgivelser, og den har allerede sin interessante Historie med mærkelige Episoder. En glimrende By!"