s. 46:
"Af dette, som nu om Finmarkens og Nordlands gamle Grændser og videre tilstand i de ældre Tider er sagt, mener jeg, at man kan finde Oprindelsen, hvoraf den Talemaade i Danmark, og maaske tilforn paa andre Steder, er kommen, at fare eller ride til Thrums; Thi paa Trumøen norden for Senjen ligger et stort Field, kaldet Trommen-Field: Men naar de Gamle skulde have Jetter, Bergboer og Hexe-Mestere at udpynte deres Historier og Eventyrer med, saa skulde de stedse søge dem paa de nordeste Steder, hvor enten ingen Folk, eller lutter Finner og deslige boede, og derfor har vel forommeldte Field i gamle Dage, førend Landet af de Norske blev beboet, og man fik fat paa Hekla i Island, været anseet for et Opholds Sted for lutter Jetter og Trold, eller for Troldlæringernes Samlings-Plads, ligesom Hekla og Bloksbierg.
...
Men det artigste er, at desse Trolde alt mere og mere avancerede mod Norden. ... De danske vilde have dem i Trums, de Norske i Finmarken, eller paa Island, hvoraf den Talemaade blant dem er kommen: Far til Hekken-Field."